Kommenteeri

Klientide rahulolu-uuringu tulemused

Aprillis ja mais viisime Ojaveere Teraapiakeskuse klientide seas läbi rahulolu-uuringu. Oleme meeldivalt üllatunud niivõrd positiivsest tagasisidest. Sama tänulikud oleme klientidele, kes julgesid anda tagasisidet ka selles osas, mis võiks olla teisiti. 
Küsitluse saatsime 160 kliendile. Vastata sai anonüümselt Connect.ee keskkonnas. Tagasi saime 81 ankeeti. 

Meie küsimused olid peamiselt suunatud spetsialisti ja kliendi vahelise koostöö hindamisele. Oluline osa positiivsel koostööst on ka sellel, kui lihtne või keeruline üleüldse on kohtumisteks aega leida. 61 klienti vastasid, et spetsialistiga kohtumiseks uue aja leidmine on lihtne ja 17 vastasid, et pigem lihtne. 

Oma suhet spetsialistiga sai hinnata skaalal ühest viieni. Üks tähistas väga halba ning 5 väga head suhet. Kõik meie spetsialistid suudavad luua kliendiga vähemalt hea, aga pigem lausa väga hea suhte. On loomulik, et kõik inimesed omavahel ühel viisil ei klapi ning on oluline julgeda väljendada ka seda, kui tunned, et koostöö spetsialistiga ei kulge nii hästi kui sa ootasid. 

Selleks, et klient saaks ennast vabalt väljendada tuleb luua ruumis turvaline keskkond. 86,6 % vastajatest  leidsid, et meie spetsialistil tuleb turvalise ruumi loomine ja hoidminehästi välja.

Teraapiasse tulles on oluline, et üheskoos pannakse paika kohtumiste eesmärk. Mis on see, mis võiks muutuda ning kuidas klient märkab, et muutus on toimunud? 90% vastanutest leidsid, et teraapia eesmärgid on selgelt kokkulepitud kuid samas tegeletakse vajadusel ka muude oluliste teemadega. 

Lisaks saime  läbi tagasiside teada, et meil on võimalus veelgi paremaks ning läbipaistavaks muuta kommunikatsioon spetsialisti ning teenusel käivate laste vanemate vahel. 

Aitäh kõigile vastanutele, teie panus on meie jaoks oluline!

Lisa kommentaar

Email again: