Kati Unt - pereterapeut (väljaõppes)

Minu jaoks on kogu elu olnud väga olulised väärtused pere ning armastavad ja hoolivad lähisuhted ning usun,et minu puhul on need ka fundamentaalsed väärtused. Üks hetk aga avastasin,et lähedaste ja toetavate suhete loomine polegi midagi nii iseenesest mõistetavat ja lihtsat ,vaid ka suhetes olemist tuleb õppida. Sain aru,et paljud lapsena õpitud toimetulekumustrid ei aita mind tänaste raskuste puhul.

 Seega teekond süsteemse pereteraapiani ning terapeudi tööni on minu joaks olnud loogiline ja loomulik kasvamise, arenemise ,õppimise ja küpsemise teekond.

Oma töö juures pean oluliseks omada head empaatiavõimet,tõelist ja siirast huvi inimeste vastu, austust,usaldust, neutraalsust ja inimlikkust. Samuti pean oluliseks pidevat enesetäiendamist.

Tihti kõik pereliikmed pingutavad,et aidata üksteist, kuid kahjuks juhtub segeli seda,et ei olda üksteisele kasulikud.Usun,et kui pereliikmed kogevad teraapias,et neid tõesti kuulatakse ja nende seisukohti püütakse mõista, tekib võimalus rahunemiseks ja võimekus ka näha ning kuulata ja mõista teisi enda ümber. Kõigil inimestel on unikaalsed kogemused ja me kõik näeme ja tõlgendame maailma pisut erinevalt lähtuvalt oma taustast ja väärtustest .

Minu võimuses pole ühtegi suhet muuta, küll aga saan olla oma teadmiste ja kogemustega toeks pereliikmetele, et neil tekiks lootus ja ressurss tegutseda muutuste suunas.

 Koostöös saan aidata perel näha probleemi perekonnast eraldiseisvana ja arendada tõhusamad toiletulekuviisid, mis annab neile jõudu raskuskohtadest üle saamiseks.

Töötades peresuhetega võiks hea tulemus liikuda selles suunas,et perekond on väärtuslik kõigile pereliikmetele .  

 Teen seda tööd,sest ma tõesti siiralt usun,et töö suhetega on investeering parema elukvaliteedi loomiseks.