Mirjam Jartsev - muusikaterapeut (väljaõppes)

2019. aastal alustasin muusikateraapia õpingutega, et täiendada enda teadmisi ja oskusi. Olen tegelenud hariduslike erivajadustega lastega alates 2013. aastast. Muusikaõpetajana olen töötanud 13 aastat, alustasin lasteaia muusikaõpetajana ning praegu õpetan muusikat alg- ja põhikooli õpilastele. Minu roll muusikaõpetajana on jagada lastele uusi teadmisi ja kogemusi lähtudes loovusest ja iga lapse unikaalsusest.
Minu kirg, huvi ja hobi on elektroonilise ja vokaalmuusika loomine sealjuures tehniliste teadmiste ja oskuste arendamine, vokaalse eneseväljenduse toetamine ja loominguliste protsesside suunamine.  Olen motiveeritud elukestvalt õppima ja arenema!

Muusikaterapeudina töötab Mirjam lastega. 

Kvalifikatsioon: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia magister koolimuusika erialal, muusikaterapeut väljaõppes