Epp Sussen - kunstiterapeut (väljaõppes)

Mulle meeldib, et mu töö järjepidevalt inspireerib mind. Inspireerib uskuma, et inimeses eneses on suur jõud õppimiseks, mõistmiseks ning muutuste tegemiseks. Ma teen seda tööd, sest tunnen, et olen lõpuks leidnud oma kutsumuse ning et jaksan kunstiteraapia käigus toetada neid, kes oma teekonnal alles vastuseid otsivad. Ma teen seda tööd, sest iga päev toob üllatusi ning alati on põhjust ka ise juurde õppida. Ma pean oluliseks, et inimesel oleks vabadus valida ja usun et kunstitöös ellu viidud muutused kajastuvad ühel või teisel viisil lõpuks ka kliendi enda otsustes ning elus.

Kvalifikatsioon: humanitaarteaduste magister, kunstiteraapia magister