Kätlin Jaeger - Pereterapeut (väljaõppes)

Juba ülikooli õpingute ajal tärkas minus huvi pereteraapia vastu.
Mitmeid aastaid tervishoiusüsteemis töötades ning toetades seal lapsi ja nende
peresid, tajusin vajadust oma teadmisi peresüsteemi funktsioneerimisest arendada.

Kriisi olukorda sattunud inimeste toetamiseks läbisin 2018. aastal kogemusnõustaja väljaõppe. 2019. aastal alustasin Kiira Järve Pereteraapia Koolis pädevuskoolituse I astmes. 2021. aastal jätkasin õppimist II astme pereteraapia pädevuskoolituses ja olen praktiseerinud oskusi süsteemsest tööst peredega.

Pereteraapia õpingute jooksul olen teinud mitmeid avastusi enda peresüsteemi kohta, õppinud tundma enda suhtemustreid ning teinud samme, et luua ennast toetavaid ja oma lähedasi aktsepteerivaid muutusi.

Olen ema kahele toredale ning head arenguvõimalust pakkuvale tütrele.
Nemad on olnud minu suured innustajad, et tõsta enda suhtlemisoskusi, mille tulemusena olen tänaseks ise Gordoni perekooli koolitaja ning jagan toimivaid suhtlemispraktikaid teistele lapsevanematele.

Usun, et igas peresüsteemis on muutuste saavutamine võimalik, kui pereliikmed seda ise soovivad. Olen valmis aitama Sinul, sinu partneril, perel avardada vaadet teie suhete ressurssidest ja võimalustest, kuidas luua muutusi ning jõuda suurema teineteise mõistmiseni.

Kvalifikatsioon: Sotsiaaltöö bakalaureuse kraad (psühholoogia kõrvaleriala),  pereterapeut (väljaõppes), kogemusnõustaja. Läbinud Gordoni perekooli koolitaja koolituse.