MTÜ eesmärgiks on kogukonnas vaimse tervise teenuste tarbimise normaliseerimine ja kättesaadavuse suurendamine kodu lähedal. Selleks oleme ellu viinud ja osalenud erinevates vabatahtlikkes ja kogukonnale suunatud tegevustes, üritustel ja projektides.

●                  8.10.2022 osalesime Raplamaal haridustöötajatele suunatud ohutusõppusel Rapla ÄKK töötuba muusikateraapiast ja muusika kasutamisest noortega) https://rol.raplamaa.ee/tervis-ja-turvalisus/

●                   28.3.2023 tegime tasuta veebikoolitus KOVde lastekaitse- ja sotsiaaltöö spetsialistidele selgitamaks vaimse tervise teenuste kvalifikatsiooni nõudeid, erinevate teraapiate sisulisi erinevusi, aruandluse võimalusi teraapiatöö tulemuste osas; osalejaid ligi 50 spetsialisti;

●                   5-9.2023 panustasime „Rapla maakonna tervise ja heaoluprofiili tegevuskava-2023-2026“ koostamisele;

●                   14.06.2023 viisime läbi tasuta teabepäeva  „Diabeedist teadlikumaks“

●                   29.08.2023 osalesime Kesk-Eesti politseijaoskonna Rapla piirkonnagrupi poolt Rapla linnas korraldatud jalgrattaorienteerumisel vaimse tervise töötoaga  https://fb.me/e/675AbUFpA 

●                   2021-2023 oleme korduvalt rääkinud Tre Raadio Tervist saates 

Peame oluliseks tuleviku suunatud tegevusi, mistõttu oleme panustanud noortele ja väikelaste vanemate toetamisele ja teadlikkuse tõstmise tegevustesse.

●                   2021 viisime läbi Raplas ja Märjamaal vanema-imiku diaadi muusikatunde, mille eesmärgiks oli vanema ja lapse vahelise kontakti tugevdamine ning lapsega muusikaliste tegevuste tegemise õpetamine.

●                   Oleme juhendanud 6 Rapla Riigigümnaasiumi õpilaste vaimse tervise loovtöid. Teemadeks noorte vaimse tervise teemad, diagnoosi põhised uurimused aga ka nt noorte leinateemalise podcasti loomine https://open.spotify.com/show/4LA3E5DAeUp2rlhcNwaU5a?si=9958574210984af2&fbclid=IwAR2RMAn9E70rktmqwHq1RgZRO42Ji-75wd0Wu8krS2Oc2jtJnj1-0T4ztW0&nd=1

●                   Anname Rapla Riigigümnaasiumis alates 2021 valikainena muusika- ja Pereteraapia teemalist valikainet, mis on noorte seas üks populaarsemaid aineid. Oleme tänaseks koolitanud üle 120 noore, kes on läinud ellu parema mõistmisega iseendast ja oma lähedastest, kes osakavad analüüsida iseennast ja oma suhteid ning mõistavad käitumisega seotud mõjureid.