Hääle- ja kõnetreeningu ABC ehk mis on eelduseks terveks, selgeks ning autoriteetseks eneseväljenduseks?

Kestus: 1,5 h

Hääl ja kõne on meie eneseväljenduse juures olulisim, aga sagedasti iseenesest võetav osa. Hääle- ja kõnetreening ning sellest tulenev keha- ning häälekasutamise teadlikkus annab edumaa igale ühele, kelle igapäeva tegemised eeldavad inimestega suhtlust või esituskunsti. Samuti on see tõhus vahend iseendaga sügavama kontakti loomiseks ja lähedaste suhete uuele tasandile viimiseks. Hääle- ja kõnetreening ei ole üksnes treening häälele, vaid selle võimuses on muuta inimest tervikuna, isikuomadusteni välja. Antud veebikoolitusel saad ülevaate hääle- ja kõnetreeningu olemusest ja olulisematest teadmistest ning mõnedest treening-harjutustest, mille abil on võimalik luua oskused kasutada oma häält optimaalselt ja efektiivselt ja saavutada esinejana enesekindlus ning autoriteet.

Läbiviija: Hääle- ja kõnetreener, avaliku esinemise koolitaja Kerli Rannala

Maksumus: 300.-


Minu peremustrid ja sotsiaalsed suhted (tööl, koolis jm).

Loengu sisu: kuidas päritolupere mõjutab meie suhtlemist teiste inimestega (sõbrad, kolleegid jne), täpsemalt sünnijärjekorra mõju, suhted vanematega ja vanemate peegeldused täiskasvanueas, tuttavad toimetulekuviisid jne.

Kestus: 1-1,5h

Läbiviija: Katri Viitpoom, psühholoog, pereterapeut (väljaõppes)

Maksumus: 300.-


Suhtlemistants paarisuhtes. Kes on süüdi?

Loengu sisu keskendub suhtes olevate partnerite omavahelise suhtluse vastastikmõju ja ühise tantsu märkamisele ja kirjeldamisele, uurime sekkumisvõimalusi. Kas märkad tantsu ka teistes suhetes?

Kestus: 1-1,5h

Läbiviija: Katri Viitpoom, psühholoog, pereterapeut (väljaõppes)

Maksumus: 300.-


Konfliktid, kolmnurgastamine ja mina-sõnumid.

Loengu sisu keskendub viisidele, kuidas me konfliktide korral käitumine. Uurime kaitsemehhanisme ja seda, millist rolli mängivad kõrvalised isikud konfliktides. Kuidas suhelda lugupidavalt ja selgelt oma vajadusi väljendades?

Kestus 1-1,5h

Läbiviija: Katri Viitpoom, psühholoog, pereterapeut (väljaõppes)

Maksumus: 300.-


Positiivne neuroplastika ja eneseregulatsiooni tehnikad

Kuidas tänapäevases negatiivsusele kallutatud ühiskonnas positiivsust leida? Räägime neuroplastikast positiivses vaates. Lisaks on oluline omada baasilisi oskusi, kuidas ise-endaga kontaktis olla, kui olukord on ärev. Või omada oskusi, kuidas ennast rahustada, enda keskendumisvõimet taastada. Koolitus sisaldab praktilisi harjutusi koos selgitustega.

Kestus: 1,5-2h

Maksumus: 300.-


Minu Spotify loend kui hingepeegel

Muusika on osa meist rütm on meiega kaasas läbi südame iga päev. Laul on olnud oluline osa nii lapsepõlves kui ka kogu meie kultuuris. Kui me oleme kurvad, kuulame muusikat, mis toetab. Kui me oleme väsinud, kuulame muusikat, mis annab energiat. Kui me oleme … muusika saab meid toetada kõiges, kui meil on selleks oskused.

• Miks meile meeldib selline muusika nagu meile meeldib?

• Miks noored kuulavad kõrvaklapides nii jõulist muusikat?

• Miks üks tahab kuulata reivi ja teine klassikalist muusikat?

• Kuidas kasutada muusikat teadlikult enda toetamiseks, jõustamiseks, tunnetega kontakti saamiseks?

Kestus: 1,5h

Läbiviija: loovterapeut, pereterapeut (väljaõppes) Siiri Viil

Maksumus: 300.-


Kirjutades rõõmsaks

Kirjutamise töötuba, kus läbi kõigile jõukohaste loovkirjutamise harjutuste (arendame loovust, õpime kirjutamist kästama emotsionaalse heaolu säilitamiseks9. Räägime kirjutamise ja psühholoogia seostest.

Kestus 1,5h

Läbiviija: Berit Kaschan, luuletaja, loovkirjutamise juhendaja ja kirjandusterapeut

Maksumus 350+KM