Muusikaterapeut (kutsetase 6) , pereterapeut (väljaõppes), laste jooga juhendaja, klaveriõppe juhendaja: Siiri Viil 

Siiri omab avaliku halduse magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolist ning on töötanud 15 aastat siseauditi juhina, riskinõustaja ja ettevõtete juhtimisnõustajana sealhulgas nõustanud Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusamet’i rehabilitatsiooniteenuste kujundamisel puudega lastele. Siiri on ka ise ühe erilise lapse vanem, kellel on diagnoositud nii aspergeri sündroom kui hiljem ATH. Koos lapsega on ta läbi käinud depressioonid, erinevad ravimid, kooliraskused, sotsiaalse suhtluse keerukused, sügavad eneseleidmise probleemis jne. Seetõttu mõistab Siiri ehk ka paremini nii erilisi lapsi kui vanemaid, kes on sarnases olukorras.

2017. a otsustas Siiri teha elus muutuse ning alustas terapeudi väljaõppega olles tänaseks lõpetanud kogemusnõustaja väljaõppe, Eesti Teatri- ja muusikaakadeemias muusikaterapeudi väljaõppe, läbinud pereterapeudi väljaõppe esimese astme ning on pereteraapia II astme väljaõppes.

Lisaks on ta läbinud erinevaid täiendkoolitusi erinevate teraapiameetodite osas:
• Alternatiivkommunikatsiooni meetodid erivajadustega lastega, 2021 TegevusTe OÜ
• Pereteraapia põhiõpe 2021-24, Perekonsultatsioonid OÜ
• Muusikaterapeudi väljaõpe (kuni 2020), Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia
• Pereteraapia algkursus 2018-19, Perekonsultatsioonid OÜ
• Kogemusnõustaja baaskoolitus, 2019, Järvamaa Kutsehariduskeskus/ Loov Ruum
• Meditatsiooni- ja mindfulnessi praktikad, Põlistarkuste ja rahvaravi kool, 2018-2019
• Joonistamistehnikad lapsega kontakti loomisel ja personaalse narratiivi nähtvaks muutmisel, Tallinna Ülikool, 2019
• Traumatöö laste ja noortega kunstiteraapias Helen Tartes-Babkina, Põlistarkuste ja rahvaravi kool, 2019 • Tantsu- ja liikumisteraapia võimalused ATH laste toetamiseks, Tallinna Ülikool, 2019
• Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine, Põhja-Eesti autismi liit, 2016
• Psühholoogiaalased kursused

Siiri peres on neli last - nii täiskasvanuid kui põhikooli- ja gümnaasiumiealisi.
Siiri on Eesti Muusikaterapeutide ühingu liige.
Siiri peab oluliseks noorte vaimse tervise toetamist ning on gümnaasiumi valikaine "Muusikateraapia - mina ise ja minu pere mustrid. Stressi ja ärevuse vähendamine ning käitumismustrite analüüsioskus läbi muusika kasutamise" õpetaja ja Rapla Riigigümnaasiumis noortele psühholoogiline nõustaja/terapeut.