Muusikaterapeudina ja psühholoogina meeldib mulle jälgida, kuidas mitteverbaalne tegevus peegeldab inimest rohkem kui tema verbaalne eneseväljendus. Muusikateraapia annab erilise võimaluse läheneda kliendile loovalt ja klient avastab uusi dimensioone endas läbi loomingulise tegevuse. Muusika aitab inimesel end avada ja muusika puudutab alati tundeid.
Selleks tööks olen piisavalt õppinud ja oman üsna mahukat nn. tööriista kohvrit. Sellele toetudes on töö on mulle põnevaks väljakutseks ja olen õnnelik kui saan abivajajale kasu tuua.
Oluline minu töös on see, et me mõlemad koos kliendiga tunneksime end toidetuna pärast teraapia seanssi. Ehk - kliendi rahulolu annab mulle tunde, et koosveedetud aeg oli mõlemale väärtuslik.