Lissel Piho - pereterapeut (väljaõppes)

Minu huvi inimeste vaheliste suhete osas on olnud minuga lapsepõlvest saati. Küsisin juba siis, miks mõni inimene käitub just nii nagu ta käitub ning olin arvamusel, et igal inimesel on selleks teatud põhjus. Elutee suunas mind aga kõigepealt õppima õendust. Mul on kahekümne-aastane töökogemus meditsiiniõena. Minu roll õena oli olla toeks ja abiks inimestele nende haiglas oleku ajal, pidades oluliseks nii nende füüsilist kui ka vaimset heaolu.

Olen kogenud isiklikult, et pereteraapia lähenemine perekonnale ja suhetele võib muuta suurel määral elu ja suhteid. Paranevad suhted iseendaga kui ka lähedastega. Perenõustajana pean väga oluliseks inimese kuulamist, ruumi loomist rääkimiseks ning ruumi hoidmist, et kliendiga saaks tekkida usalduslik suhe. See on hea pinnas sellele, et klient saab näha oma osa suhetes ning seoses sellega on tal ka motivatsioon omapoolseks muutuseks, et luua kvaliteetsemaid ja rahuldustpakkuvamaid suhteid oma elus. Olen nõustajana olemas ja toetav.  

Kvalifikatsioon: õenduse bakalaureus, pereterapeut väljaõppes.