Liis Lee - tegevusterapeut

Liis on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegevusteraapia erialal ning tegeleb peamiselt lastele tegevusteraapia pakkumisega. Kuid ka täiskasvanud saavad Liisilt tuge. Liisile on hingelähedane ka kogukonnatemaatikad ning enda kohta ütleb ta, et on julge, kannatlik ja abivalmis. Liis on tegevusvõime spetsialist, kellel on olemas teadmised ja oskused toetamaks erivajadustega ja arenguliste kõrvalekalletega inimeste iseseisvat toimetulekut.
Kliendile parima lahenduse ning toe leidmine saab toimida vaid hea kontakti, suhtlemise ja koostöö kaudu. Koostöös Liisiga saab  eakohaseid oskusi ja iseseisvat toimetulekut läbi tähenduslike ja mänguliste tegevuste. Näiteks
-Kui lapsel esineb raskusi koolitööde tegemisel, näiteks kirjutamisel, lugemisel, arvutamisel
-Kui esinevad raskused tulla toime sotsiaalsetes olukordades, on raske luua sõprussuhteid ja neid hoida
-Kui  esineb raskusi oma emotsioonide ja tunnetega toimetulekul, saab toetada klienti ennast paremini  tundma õppima ja end teistele arusaadavalt väljendama.

Liis töötab ka Raplamaa Haiglas ja Kohila lasteaias Sipsik tegevusterapeudina.