Kogemus- ja sõltuvusnõustaja - Urme Puntso

Urme on  18 aastat oma elust toimetanud tõlkebüroos projektijuhina. 2019. aastal läbis Urme kogemusnõustaja väljaõppe ning jäigi valdkonnaga püsivalt seotuks. Täna töötab Urme ise kogemusnõustajate koolitajana Loov Ruum Koolitused OÜ's.

Enda kohta ütleb Urme nii: "Olen naine, abikaasa ja täiskasvanud tütre ema. Vähemtähtsad rollid pole ka sõbraks ja kolleegiks olemine ning väikese koera Timbu ja kolme kassi kantseldamine. Keerlesin oma sisseharjunud oravarattas 2017. aastani, mil tegin elumuutva otsuse, sest mõistsin, et minu elus ei muutu midagi paremaks, kui ma ise oma elus midagi ei muuda. Pärast pealtnäha turvalisest, aga kitsaks jäänud mugavustsoonist välja murdmist on mu elus nii rõõmu kui kurbust, nii õppimist kui õpetamist, nii kogemist kui komistamist, armastust ja unistusi, töörabamist ja laisklemist… Ja seda kõike täpselt nii palju, kui ma ise oma ellu loon ja luban. Elu on elamist väärt!"

Urme nõustamise valdkonnaks on sõltuvusega seotud mured - sõltumata sõltuvusest, sõltumata sellest, kas tegemist on sõltlase enda või kaassõltlastega või hoopiski sõltuvuse ennetamisega. 

Urme on ennast täiendanud erinevatel koolitustel:

  • NLP (neurolingvistilise programmeerimise) praktiku taseme väljaõppekursus, 2019–2020
  • TÜ juhtumianalüüsidel põhinev leinanõustamise koolitus, 2020
  • Eakate vägivalla ohvrite tuvastamine ja toetamine, 2020
  • Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi kursus „Psühholoogia alused“, 2020
  • Koolitajameisterlikkuse koolitus 2021


Urme on aktiivne ka valdkonna arendajana, olles Raplamaa uimastiennetusnõukogu liige ja kuuludes Kogemusnõustajate Koja juhatusse. Teisisõnu on Urme üks kogemusnõustamine valdkonna eestvedaja Kogemusnõustajate Kojas, kus üheks tema eesmärgiks on tagada kogemusnõustaja väljaõppe kvaliteet ja sisu.