Heldi McCaskill - tegevusterapeut (sensoorne integratsioon)

Mulle meeldib tegevusterapeudi töö juures kõige enam inimesekesksus ja fookus tugevustele. Tegevusteraapias on võimalik koos kliendiga süvitsi aru saada, mis põhjustel ta osaleb teatud tegevustes ja elurollides, mis põhjustel ta teatud tegevustes ja elurollides end hästi ei tunne. Seejärel saame juba erinevaid lahendusi kaaluda ning katsetada. See teraapia on nüansirikkam kui esialgu tundub ning selles on hea tasakaal loovuse ja praktilisuse vahel. Tegevusteraapia ajalugu on vaimse tervise valdkonnas ning seetõttu on minugi jaoks oluline, et inimesed ei oleks ainult füüsiliselt aga ka vaimselt tugevad.

Kvalifikatsioon:  Teadusbakalaureus tegevusteraapias,  tegevusteraapia kutsetase 6, kõrghariduslik diplom sensoorses integratsioonis