Carl Jung: „Kui inimene on „endaks saamise“ kriisis, võib ta otsida midagi, mida ta ei tunne ja mida tundub olevat võimatu leida. Sellisel juhul töötab ainult üks võte: tuleb pöörduda otse pimeduse või segaduse poole ja vaadelda seda naiivselt, ilma eelarvamusteta ja püüda välja selgitada, mis võib olla selle saladuslik eesmärk.

Teaduslike uuringutega on tõestatud, et muusikateraapia tulemusel:

  • Depressioon väheneb, meeleolu paraneb
  • Ärevuse tase langeb
  • Kasvavad eneseteadvus ja kontrollitunne ning paraneb üldine toimetulek

Lisaks aitab muusikateraapia lahendada emotsionaalseid ja käitumuslikke probleeme ning toetab haiguste raviprotsessi.

  Psühhodünaamilises muusikateraapias on kliendi jaoks eesmärk muutuste saavutamine. Teraapiaprotsessi käigus kogeb klient erinevaid sisemisi väljakutseid, tugevaid emotsioone ja mõistmisi, mis aitavad aktsepteerida nii ennast kui teisi ning võimaldavad saavutada kliendi poolt soovitud muutuseid.


Teraapiaga alustades seab klient endale eesmärgid - on see siis ärevuse vähendamine, suurem rahulolu iseenda või paarisuhtega, parem enese kehtestamise- või suhtlemisjulgus vms. Eesmärgid lähtuvad alati konkreetsest kliendist ja tema loost ning on personaalsed. Eesmärke vajame selleks, et hoia teraapiat fookuses ning mõõta, kas ja millist mõju teraapia täiskasvanule avaldab.

Meetodid
Täiskasvanutega kasutatakse nii pillidel improviseerimist (ekspressiivne muusikateraapia) kui muusika kuulamist (retseptiivne muusikateraapia ). Muusika kuulamise käigus tekib kliendil kujutlus, mis töötatakse seansil koos terapeudiga läbi. Mõnikord joonistab klient ka pildi oma kujutlusest.
Pillidel improviseerimine on tänuväärne väljendamaks vahetult ja ehedalt, mis kliendi sees toimub. Millise pilli ta valib, kuidas ta seda hoiab, millist heli ta sellega loob, milline on kliendi kehakeel ja eneseväljendus jne. Nt oskab mõni klient kasutada kannelt nii helluse väljendamiseks kui ka rock-kitarrina.
Samuti on üheks levinud meetodiks muusika loomine/laulu kirjutamine. Loomine toimub kindla teemaga seotult ning sellesse saab klient panna oma mõtted ja tunded.

Muusikateraapia avaldab kliendile ka füüsilist mõju - sellega mõjutatakse nii vererõhku, südamelöögi sagedust, stimuleeritakse ajutööd. Aga loomulikult parandab muusikateraapia meeleolu, vähendab stressi, vähendab valu, suurendab lõõgastust, vähenevad lihaspinged ja suureneb võimekus oma eluga paremini hakkama saada.

Lisa võib lugeda  https://epl.delfi.ee/forte/muusika-aitab-moista-mis-inimese-sees-toimub?id=85673245&fbclid=IwAR1dFKec90jRHCrcZ1rEd3nldOx965ia4OUC6RdskSoo1AZNbJceQU8FD5U