Muusikateraapia on Eestis veel üsna vähetuntud, kui samas tunnustatud juba ühe sekkumisviisina rehabilitatsiooniteenustes nii täiskasvanutele kui lastele.

Muusikateraapia ei ole muusika kuulamine, samal ajal aknast välja vaatamine vms. Muusikateraapia on üks loovteraapia vormidest, kus kasutatakse nii muusika kuulamist kui muusika loomist. Muusika kuulamisel on muusika üldjuhul terapeudi poolt valitud eesmärgiga kas paljastada kliendi alateadvusest emotsioone, mälupilte vms või toetada klienti tema sees toimuvas protsessis. Teatud juhtudel palub aga terapeut hoopis kliendil tutvustada talle meeldivat muusikat või laulu. Muusika loomisel väljendab klient tema sees olevat emotsiooni, tundeid, meeleolu, mõtteid, ütlemata lauseid jne läbi pilli. Kui me oleme vihased tahame me mõnikord trummi taguda, kui me oleme solvunud soovime äkki õrnalt kannelt mängida. Ehk siis vastavalt hetkeolukorrale valib klient pilli ja viisi, kuidas teda kasutada. Oluline on siinkohal, et muusikalist haridust või pillioskust ei ole vaja. 

Muusikateraapia on üldjuhul mitteverbaalne ehk rääkimine pole esmatähtis ja -vajalik. Kõige olulisem on soov ja tahe enda sisse vaadata. 

Muusikateraapia lastele ja noorukitele on üldjuhul suunatud lapse arendamisele: kas kognitiivsete võimete arendamisele, käitumuslike eripärade mõjutamisele, eneseteadvuse suurendamisele vms. 

Muusikateraapia definitsioon on järgmine: muusikateraapia on muusika ja/või selle elementide (heli, rütmi, meloodia, harmoonia) kasutamine kvalifitseeritud muusikaterapeudi poolt kliendi või grupiga protsessis, mis on kavandatud suhtlemise, õppimise, väljendamise, jõuvarude mobiliseerimise ja teiste terapeu­tiliste eesmärkide lihtsustamiseks, et rahuldada füüsilisi, emot­sionaalseid, vaimseid, sotsiaalseid ja kognitiivseid vajadusi. Muusikateraapia eesmärgiks on arendada potentsiaale ja/või taas­tada indiviidi funktsioone nii, et ta saavutaks parema intra- ja inter­personaalse integratsiooni, seega saavutada parem elukvaliteet en­netamise, taastamise või ravi kaudu.

Muusikateraapiast saab lisa lugeda Eesti Muusikateraapia Ühingu kodulehelt  http://muusikateraapia.eu/