Pakume võimalust õppida ka pillimängu

Teaduslikult on tõestatud, et lapstel, kes tegelevad pillimänguga, on enam arenenud mälu, koordinatsioon, tähelepanuvõime, planeerimisvõime. Samuti mõistavad nad paremini emotsioone, on parema kognitiivse võimekusega ning nende taju on paremini arenenud.

Sageli on inimesel soov õppida pilli mängima aga julgust kooli või kursustele minna ei ole. Erinevate klientide jaoks ei ole ka standardne muusikakooli õpe huvikooli programmide ja mahuga sobilik. Kuid loomingulisus on meis kõigis. Pilliõpe ja -mäng saab olla kõigile enesekindluse suurendaja, eneseväljenduses abistaja ning arendab nii kognitiivseid või kui võimaldab psühholoogilisi taipamisi.  Ja seda nii lastel kui täiskasvanutel. 
Meiega klaveriõpingutega alustanute vanused on siiani olnud vahemikus 6-56 a. 

Klaver
Saame kliendiga koos kujundada seda, mida ja kuidas õpime - õppida saab nii noodikirja lugemist kui ka mängimist figuurnootidega. Ikka vastavalt pilliõppest huvitatu võimetele ja soovidele. 
Klaverit õpetab Siiri. Ta on lõpetanud Rapla laste muusikakooli ning õppinud lisaks ka karmoškat ja kitarri. Kõik meie muusikaterapeudid juhendavad meie kliente muusikalisi instrumente avastama ja loovalt kasutama.