Valikaine kursus 14-18 a õpilastele „Mina ja minu suhted“

Kursuse eesmärk on pakkuda noortele teadmisi ja mõistmist, miks tema ise ja tema lähedased käituvad nii nagu nad käituvad. Millest on see alguse saanud, milline on olnud varasemate põlvkondade roll ja kuidas seda muuta? Koolituse käigus antakse ülevaade pereteraapia aluseks olevast süsteemsest peremudelist ning koos õpilastega analüüsitakse nende enda ja nende lähedaste peremudelit ja käitumismustreid. Analüüs toimub iga õpilasega individuaalselt ning isikuandmeid mitte avaldades.

Kursuse tulemusel noor mõistab, miks tema peres toimivad sellised mustrid ja käitumised. Ta on koostanud oma pere lihtsa genogrammi ning omandanud mõistmise, kuidas muuta enda ja oma pere käitumismustreid. Samuti mõistab noor paremini vastutust enda elu otsuste eest ning enda valikute võimalusi.

 • Perekond kui süsteem – hierarhia, süsteem genogramm, pere arengufaasid.
 • Kuidas kujuneb isiksus, käitumismustrid ja suhtumised? – kodeerimine, lapsepõlve mõju isiksusele (sh Freud, Maslow).
 • Minu ja vanema suhted:
  •  Miks mu vanem käitub nii? Miks mina nii reageerin? Kas seda saab muuta? – süsteemne peremudel, õpitud mustrid ja kodeeringud lapsepõlvest
   • Vanavanemad ja nende koht ja roll sinu kodus – miks on sinu vanavanemal nii suur võim? Millisel „korrusel“ ta on/peaks olema;
   • Tänulikkus või teenimine, vanemate ootused sulle. Suhtlemistõkked – vead mida tehakse igapäevaselt suheldes.
 • Kas armastus kestab suhtes igavesti? On see võimalik? Kuidas toimib suhtes tähelepanu? Mis on solvumine ja miks see juhtub?
 • Sõltuvus ja kaassõltuvus – kas ja mida saan ma teha, kui minu lähedane on sõltlane? Kas mina olen kaassõltlane?
 • Sümptomaatilised haigused sinu peres - sümptomaatiline laps, lapse roll peres pingete maandajana.
 • Muutused perekonnas ja sinus – süsteemi muutmine, kas muutus tuleb sujuvalt või rünnakutega, kuidas tunnevad teised sinu ümber, kui sina muutud.
 • Andestamine ja andestamine, endale eesmärkide seadmine ja otsuste tegemine.

Kursust on võimalik läbi viia nädalase valikainena või ka ühe semestri jooksul jagatuna 2x45min tundideks.