Pakume võimalust õppida ka pillimängu

Teaduslikult on tõestatud, et lapstel, kes tegelevad pillimänguga, on enam arenenud mälu, koordinatsioon, tähelepanuvõime, planeerimisvõime. Samuti mõistavad nad paremini emotsioone, on parema kognitiivse võimekusega ning nende taju on paremini arenenud.


Klaver
Õppida saab nii noodikirja lugemist kui ka mängimist figuurnootidega. Ikka vastavalt pilliõppest huvitatu võimetele ja soovidele. 
Klaverit õpetab Siiri. Ta on lõpetanud Rapla laste muusikakooli ning õppinud lisaks ka karmoškat ja kitarri.