Blogi

Pole olemas halbu lapsi!

Ükski laps ei sünni siia maailma agressiivse ja pahana. Alati on midagi nn “pildil” valesti, miks laps nii käitub. Muusikateraapias näen, kuidas kooli poolt väga halvaks lapseks nimetatud lapsed on seesmiselt katki ja ei näe muud lahendust.
Loe lisaks

Alates augustist! Muusikateraapia programm ATH/aspergeri sündroomiga lapsele.

Autismispektrihäirega laste arv on olnud pika aega kasvus. Ja seda nii nende laste osas, kellel on vastav diagnoos, kui ka nende osas, kellel ilmnevad vastavad raskused. Tavapäraselt mõjub sellistele lastele ärevust suurendavalt ka närviline keskkond, ebapiisav tähelepanu, oma emotsioonide kontrollimatus. Paraku ei ole rehabilitatsioonisüsteemis piisavalt ressursse, et kõiki lapsi piisavalt teenustega toetada ning puudu on ka spetsialistidest, kes seda suudaksid teha.

Muusikateraapia on ATH/aspergeri sündroomiga lastele sobilik teraapia, mille käigus saab lapsele õpetada rahulikku olekut, suurendada tähelepanu- ja keskendumisvõimet, õpetada piiridest ja reeglitest kinni pidamist ning oma tunnetega kontaktis olemist ja nende maandamist. Lisaks eneseregulatsiooni võime kasvule, arendab pillimäng ka lapse kognitiivseid võimeid, areneb mälu, eneseväljendus- ja sotsiaalsed oskused. Kõik see toimub lastega üldjuhul läbi pillide mängimise kasutades spetsiaalseid harjutusi. Aga kasutatakse ka muusika kuulamist, laulmist ja ise muusika loomist. 

Loe lisaks